Maaiwerken 

Maaien van wegbermen 

Maai-zuigcombinatie met directe opvang  

  • Werken vanop verharding / half verharding 

  • Grote opvang capaciteit 

Maai- zuig combinatie uitgerust met ecologische schijvenmaaier  

 

 

Manueel maaien van hindernissen 

  Maaien van terreinen 

 

Compacte klepelmaaier met directe opvang  

Telegeleide maaier 

  • Taluds

  • Lage bodemdruk 

  • Smalle zones

  • Klepelen 

  • Vingermaaier

Ecologisch maaien van terreinen 

Schijvenmaaiers

Lage bodemdruk 

Telegeleide robotmaaier 

Groenbeheer van grachten 

Maai-zuig combinatie

 

Reiten met reitbak